2018年新疆乌鲁木齐中考语文试题及答案

作者/来源:   发表时间:2019-03-06 20:05:27

 

 

2018 年乌鲁木齐市初中毕业生学业水平测试

语文试卷

一、(本大题共 5 小题,共 15 分,每小题 3 分)

1.下列词语中加点字的注音,全都正确的一项是

A.勒索(lè) 面颊(jiá) 挑拨离间(jiàn)   扣人心弦(xuán)

B.龟裂(jūn)剽悍(biāo)  含情脉脉(mò)    一哄而散(hònɡ)

C.埋怨(mán)  犷野(ɡuǎnɡ)素昧平生(mèi)   屡见不鲜(xiān)

D.体恤(xuè)   灯盏(zhǎn)  前仆后继(pū)供不应求(ɡōnɡ)

2.下列词语中没有错别字的一项是

A.隐密    踊跃     进退维谷    黎民百姓

B.凌驾    胁迫     闲情逸志    阴谋诡计

C.部署    骄奢     养精蓄锐    贪赃枉法

D.松弛    通辑     再接再厉    不容置疑

3.下列各句中加点成语的使用,不恰当的一项是

A.乌鲁木齐市荒山绿化、水系改造等工程在不断推进,原来布满沙砾、寸草不生的乌拉泊燕南荒山万象更新,不久将实现绿色全覆盖。

B.随着第三方支付等数字金融新业态的普及,隐私问题愈发引人关注,通过加强国家立法来保护个人隐私无疑是解决问题的不二法门

C.6 月 14 日,世界杯的光芒照耀俄罗斯大地,世界各地的球迷们纷至沓来,在感受俄罗斯风情的同时,尽享四年一度的足球狂欢盛宴。

D.“上海合作组织青岛峰会”期间,青岛市喜迎宾朋,主城区道路两侧张灯结彩,五颜六色的花卉和绿植景观营造出浓浓的盛会氛围。

4.依次填入下面语段中横线处的词语,最恰当的一项是

运动,自有其力量之美。而静,则是一种精神之美、觉悟之美、灵动之美。静,____自然之美的精彩呈现,______内心修为的______展示。平心静气、心无旁骛,方能专注于______本质、解析机理,从而抽丝剥茧,让问题迎刃而解。

A.不是    而是     幽雅     探寻

B.不单是 更是     幽雅     探究

C.不单是 更是     优雅     探究

D.不是    而是     优雅     探寻

5.下列表述,不正确的一项是

A.《诗经》“六义”中,赋、比、兴指的是诗的内容,风、雅、颂指的是诗的表现手法。

B.在我国古代,山的南面和水的北面叫做阳。比如“河阳”,指的就是黄河的北岸。    

C.母爱是一个永恒的话题,《荷叶·母亲》就是现代作家冰心所写的一首母爱的颂歌。

D.《变色龙》是俄国作家契诃夫的一篇讽刺小说,它既带给了我们笑声也令我们深思。

二、(本大题共 3 小题,共 12 分,每小题 4 分)

阅读下面的文章,完成 6 ~ 8 题。

我国古代图书馆

刘绍义

有人经常把书院与图书馆混为一谈。

尽管古代的书院,如江西庐山的白鹿洞书院、湖南长沙的岳麓书院、河南商丘的应天书院、湖南衡阳的石鼓书院、河南登封太室山的嵩阳书院等,都有不少藏书,但它们与图书馆还不是一回事。图书馆是以藏书为主,书院是以讲学为主,其目的和设置都相差甚远。

早在周代,我国就有了图书馆。只不过,那时不叫图书馆,叫“盟府”,主要保存盟约、图籍、档案等与皇室有关的资料。严格地说,这只是图书馆的雏形。老子堪称中国历史上第一位图书馆馆长,据《史记》记载,老子“姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也”。这个“守藏室”,就是藏书之所。

到了西汉,皇室就开始大量收藏图书了,开国之相萧何还在宫内设置了专门用来藏书的石渠阁、天录阁,这也是后来人们常常把皇家图书馆称为“石渠”“天录”的原因。汉武帝算得上一位重视保存典籍的开明之君,他不但在宫里修建了专门收藏图书的“秘府”官舍,还以官  方命令在全国广泛征集图书,来丰富皇室藏书。兰台、石室、麒麟阁,都是汉代收藏图书的地方。当时人们为了防火防潮,已经开始把藏书之所修建成石头的了,从“石室”的名称上,我  们就可以知道。汉代收藏图书的书柜,多为铜色包边,所以也有人把图书馆称为“金匮”。

东汉桓帝时设置的秘书监一职,即专门管理图书秘籍的官员。秘书监相当于现在的国家图书馆馆长,这一官职被后代沿用,到隋炀帝的时候,秘书监已经是正三品了。唐代的魏徵就曾

经担任过秘书监一职,他为唐代的书籍整理,做出了不可磨灭的贡献。

唐代以前,图书主要是由官府掌控,民间是不允许大量藏书的。有的朝代,比如秦朝就取缔了私人藏书。唐代民间私人图书馆的出现,开了我国历史上私人藏书的先河。唐代的私人藏书,是随着印刷业的发展而兴盛起来的。在那些逐本抄书的年代,私人要想收藏大量的书籍, 经济情况就是个问题。有了先进的印刷技术,官府藏书大量增加,私人藏书也如雨后春笋,茁壮成长。韩愈就曾在自己的诗歌里,提过老友邺侯的藏书,“插轴三万卷”,由此可知唐代私人藏书之丰之盛了。

到了明代,专门管理图书秘籍的秘书监一职就被废止了,图书馆馆长的职务也并入了翰林院。清代除了文渊阁、文津阁、文澜阁这些图书馆外,翰林院、国子监、内府等机构也收藏过图书。这些机构的长官在做好本职工作的同时,也负责管理这些图书,算得上是兼职的图书馆馆长了。

那么,什么时候开始出现“图书馆”这一名称的呢?据记载,真正使用“图书馆”一词,       还是从“江南图书馆”开始的。修建于清代光绪三十三年(1907  年)的江南图书馆,不但最先使用“图书馆”三个字,也把图书馆丰富的藏书推到了公众面前。

所以说,“江南图书馆”开创了我国“图书馆”的新篇章,是一所真正的大众图书馆。

(选自《意读》2017 年七月刊,有删改)

6.下列对文章内容的理解,不正确的一项是

A.周朝保存盟约、图籍、档案等与皇室有关资料的  “盟府”,是我国图书馆的雏形。

B.汉代已有专门收藏图书的“秘府”官舍,石渠、天录等均为汉代皇家图书馆的别称。

C.民间藏书丰富之极的私人图书馆能够在唐代出现,主要得益于先进的印刷技术。

D.清代翰林院、文渊阁、文澜阁、国子监等机构的长官都兼负有收藏管理图书之责。

7.下列说法符合原文意思的一项是

A.古代的书院虽有藏书,但以讲学为主,其目的和设置与以藏书为主的图书馆完全不同。

B.为防火防潮,汉代时人们把藏书之所建成石头的,且收藏图书的书柜也多以铜色包边。

C.东汉时设置了专管图书秘籍的秘书监,这一官职由各机构的长官兼任,并历代沿用。

D.唐代官府藏书大量增加,在书籍整理方面,时任秘书监的魏徵做出了不可磨灭的贡献。

8.下列分析不正确的一项是

A.本文第三段主要运用了引用的说明方法,说明早在周代就已经有了图书馆,而老子堪称我国历史上第一位图书馆馆长。

B.本文的说明顺序为逻辑顺序,文章先由书院与图书馆的区别说起,然后条理清晰地说明了我国古代图书馆的发展历史。

C.平实、准确是本文的语言特点,第五段“秘书监相当于现在的国家图书馆馆长”句中  的“相当于”就体现出这一特点。

D.这篇事物说明文主要介绍了我国古代图书馆的发展,谈了我国“图书馆”名称的由来,  使我们对我国古代图书馆有了了解。

三、(本大题共 4 小题,共 18 分)

9.对下面这首诗的理解与赏析,不恰当的两项是(5 分)

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

A.首联以简练的笔墨写自己奉命出使。“单车”是说随从不多,规格不高。“欲问边” 交代了出使的目的,即前往边塞慰问将士。

B.颔联两句一虚一实,既叙事又写景。诗人将自己比作飘飞的蓬草、北归的大雁,暗写了自己被排挤出朝廷的飘零、孤寂之感。

C.颈联历来为人称道。“孤烟”本显苍凉,“直”却给人劲拔、坚毅之态;“落日”本带给人伤感之情,“圆”字却又显得亲切温暖。

D.尾联巧用“燕然”的典故,既感慨自己遭逢种种厄运、不得朝廷重用的境遇,又赞扬  了将士们奋勇杀敌、以身报国的爱国热情。

E.这首诗角度新颖,艺术构思不落俗套,语言自然精练,写景状物逼真传神,抒发情感深沉饱满,情景交融,内蕴丰富,意境雄浑。

阅读下面的文言文,完成 10 ~ 12 题。

唐雎不辱使命

《战国策》

秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:

“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,   彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素, 今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

10.下列句中加点的词,意义完全相同的一项是(3分)

A.虽然,受地先王   渐闻水声潺潺而泻出两峰之间者

B.且秦灭韩魏   马无故而入胡

C.大王尝布衣之怒乎   寡人之耳者

D.徒有先生也   意将隧入攻其后也

11.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6 分)

(1)今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?

(2)布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。

12.唐雎为什么要说到专诸、聂政、要离三人行刺的故事?请简要分析。(4 分)

四、(本大题共 5 小题,共 26 分)

阅读下面的文章,完成 13~17 题。

我念出了那张纸片

佚名

上高中的时候,学校搞研究性学习,要求学生要参与课题研究,每个人都要提交想法。我们的负责人是个地理老师,她让我们在纸条上写自己好奇的问题。

高一的我叛逆自负,觉得这些东西十分无聊,也觉得全世界就自己最厉害,相当痛恨应试教育,觉得学校这种地方,实在承载不了我的才华。所以,就像是恶作剧一样,我写的问题是,

“为什么我积木搭得这么好,学校却不开积木课”。我胡乱地写完,把纸条交上去,然后微眯  着眼睛,不再理会教室里的一切。

那是我和她的第一次见面,可我永远忘不了她读到我的纸条时眼睛里忽然泛出的光,然后,她说话了:“谁是李云飏?举个手好吗?”我睁眼,举手。“我觉得你的想法很棒。”她微笑着,认真地说。

那天课上过了四个选题,我的建议是其中之一,名字定为“论学校开展积木课的可行性探究”。我就开始弄这个开玩笑一样的课题了。政治老师上课还点过我的名,说不行就算了,别搞了。我不服了。我找数据,研究乐高,写论文。地理老师不知道上哪里找的那么多资料,她每次单独找我都会给我好几个方向,后来我才知道,这都是她熬夜弄的。

现在回想起来不仅感动,甚至有些震撼——她一定看到了我的所有叛逆和傲气,甚至所有孤独?或许那天她拿起那张纸条,看到我微眯眼睛的那一刻,就看透了我的诸多本质——我高一时一天说话不超过五句,一个朋友也没有。

最后答辩前,我拿出一张纸片,上面是一些字,我看着她,说想把这些念出来。上面是我对教育制度的质疑。她沉默了很久,说:“你想清楚了,这些评委不一定会喜欢。”

那天答辩是我第一次上台,一开始脚就狂抖,还剩一分钟时,我还有三页结论没讲,可我却做了个自己都没想到的决定。我放下话筒,走上前三步,从衬衫口袋里掏出那张纸片。之后的五分钟,到现在为止,都是我二十二年的人生中我认为最辉煌的时刻,我无数次梦见那一幕。

我把那段话念了出来。

那张纸片我已经找不到了,我记得我写过,“为什么我们只能去相信而不能去思考”“你可以阻止我笑,但你不能阻止我想象”……很二,但气势恢宏。我清晰地记得,评委老师们很意外,但听得很专注,年级里前排几个打瞌睡的兄弟都把背挺直了。

班主任第二天早自习进教室时笑眯眯地对我讲:“李云飏,你出名了。好几个老师都在向我打听你,说很喜欢你。”可我越想越觉得愧疚,这份论文地理老师耗费的心血比我多,尤其是结论——那最后被我完全略过的、只字未提的地方。那里她研究了很久,并且三番五次地嘱咐过我,怎么尽量严谨,怎么得体表述,甚至答辩时怎么打动评委。本来起初就是个野路子的选题,完成这些都不是容易的事情。

那天我低着头,跟她说了许多愧疚的话,她打断我:“你把想说的话当着全年级说出来的时候,开心吗?”我愣了愣,然后点点头。她微笑:“开心就好,你很棒!”

说完,她依然微笑着。看着她,我突然流泪了。

这是我高中唯一一次流泪。我是个成绩不好的顽劣学生,而这时有个老师站出来,告诉我, 我很棒。告诉我大学是个能充分发挥一个人才华的地方,如果我确实喜欢这种感觉,一定要去经历大学。

我捡起了从没及格过的功课,从个差生开始起步,拼搏了三年,最后,终于进了一个自己向往的一本院校。

我很庆幸我当时的选择,选择不再顽劣而开始拼搏;更庆幸有那个老师教会了我做出这个选择

(文章有删改)

13.文中“我”回忆了上高中时的什么事情?请用简洁的语言概括。(4 分)

14.文中的“她”是个怎样的老师?请简要分析。(6 分)

15.写地理老师时,文中多次用到“微笑”一词,有怎样的表达效果?请简要赏析。(6 分)

16.请理解结尾一段中画线句子的含意。(4 分)

17.你赞同文中的“我”在全年级的课题答辩会上念出那张纸片上内容的举动吗?为什么?请 说说你的理由。(6 分)

 

 

五、(本大题共 2 小题,共 19 分)

18.请按提示填写出空缺的句子。(7 分)

(1)蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,_________ 。(《诗经》)

(2)____,自将磨洗认前朝。(杜牧《赤壁》)

(3)____。鬓微霜,又何妨!(苏轼《江城子·密州出猎》)

(4)《木兰诗》中写寒气凛冽、月光映雪,表现将士们边地生活艰苦的句子是“_________,_________ ”。

(5)盛夏时节,美丽的博斯腾湖景区吸引了众多游客。看到湖边一片郁郁葱葱,人们不禁想起曹操《观沧海》中“_________,_________”这两句诗。

19.阅读下面的材料,完成后面的题。(12 分)

材料一:①近年来,以《战狼_2》《红海行动》等为代表的一批军事题材电影既叫好又叫座,受到广大观众和青少年的追捧。这些主旋律影片,不同于那些脂粉气十足的青春偶像剧、故弄玄虚的魔幻剧和无病呻吟的家庭伦理剧,为当下的中国影视作品注入了更多的阳刚之气。

材料二:②影片《空天猎》,展现了我军新型战机自如地穿梭于狭窄山谷,并通过截获目标辐射源的方式探测到潜藏在夜幕里的敌方导弹,对其进行精准打击。《红海行动》则展示了我国海军战舰远程指挥作战、快速拦截导弹以及投放无人机的强大功能。观众看后热血沸腾,连连赞叹:“厉害了,我的国!”

材料三:③讲好当代中国军人的故事,塑造彰显新时代精神的新英雄形象,是广大军事题材作品创作者的共同目标。如前几年热播的电视剧《士兵突击》中的许三多,没有传统军人的棱角与强势,憨厚本分,重感情轻荣誉。电影《战狼 2》中的冷锋也同样如此,看重友谊、爱情, 不计较个人得失、荣利。④他们不同于以往作品中“高大全式”的英雄,也不同于虚假抗日“神剧”_里的“痞子式”英雄,这些“接地气”的人物形象,显然更能引发观众的共鸣。

(1)根据上面三则材料,简要概括军事题材影视作品受到观众欢迎的原因。(3 分)

(2)建军节来临之际,某影视频道将进行军事题材影片展播,下面是该频道以对联的形式为此次展播拟定的宣传语的上句,请结合上述材料,补写出下句。(3 分)

主旋律电影彰显阳刚之气,_________

(3)以上材料中四个画线句子有两句存在语病,请指出序号并加以改正。(6 分)

 

六、(共 60 分)

阅读下面材料,根据要求写一篇文章。(60 分)

人生在世,总少不了陪伴。这些陪伴,常常来自亲人师长或同学朋友。有时,某些陪伴还可能来自陌生路人或竞争对手,甚至可能来自那毫无生命的物品或境遇……十几年来,有没有一种陪伴,已经沉淀在你的心中,使你一想起来便觉得温暖可亲,长久永恒……

请以“最温暖的陪伴”为题目,写一篇记叙性文章,不要少于 500 字。

注意:文中不要出现与考生有关的真实的人名、校名。不要套作,不得抄袭。

 

2018 年乌鲁木齐市初中毕业生学业水平测试

语文试题参考答案及评分标准

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B D 10.A

11.(6 分)(1)现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领土,但是他违背我的意愿,是轻视我吗?

(3 分)(2)平民发怒,也不过是摘掉帽子赤着脚,用头撞地罢了。(3 分)

12.(4 分)

①反击秦王:面对恐吓,唐雎毫不示弱,以“士之怒”来反击秦王的“天子之怒”。②表达决心:唐雎表示要效法这三位有才能有胆识的人,不惜拼命与秦王斗争到底。

四、(共 26 分)

13.(4 分)“我”恶作剧式的选题却得到地理老师的支持,虽然答辩时“我”举动出格,但她仍激励、引导“我”,使“我”迷途知返,通过努力最终考取理想院校。

14.(6 分)①关爱、包容,和蔼可亲;②细心、智慧,洞察一切;③认真、用心,善于引导。(回答时须结合作品内容)

15.(6 分)

“微笑”一词①描写人物神态,且反复出现,刻画并突出了地理老师和蔼可亲的性格特点;②用语虽平实朴素,但细小传神,令人印象深刻。

16.(4 分)感谢地理老师用激发和鼓励,让“我”找到自信、不再叛逆自负,并做出开始拼搏努力  的决定。

17.(6 分)

赞同。因为这一举动体现出“我”①有勇气。在大庭广众敢于亮出自己的观点,接受大家的评判,还有可能遭遇别人异样的眼光。②有思想。“我”虽然有些偏激武断,叛逆孤   傲,但对教育制度有自己的看法和认识,不人云亦云。

不赞同。因为这一举动体现出“我”①做事有些莽撞。冲动随性,不计后果,忽略了老师为课题论文付出的心血,显出“我”的幼稚不成熟。②思想有些偏激。“我”对教育制   度虽然有自己的看法和认识,但比较偏激武断,有些以偏概全。

(有一定开放性,能言之成理即可酌情给分。)

五、(共 19 分)

18.(7 分)

(1)在水之湄(2)折戟沉沙铁未销(3)酒酣胸胆尚开张(4)朔气传金柝     寒光照铁衣(5)树木丛生 百草丰茂(每空 1 分,错 1 个字该空不得分)

19.(12 分)(1)①为影视作品注入了阳刚之气;②展示了我国军事力量的强大;③塑造了自然真实的英雄形象。(3 分)(2)示例:新英雄形象体现时代精神(3 分)(3)①删去“和青少年”; ②在“打击”后面加“的场面”(或“的场景”等)(6 分)

用户评论
暂无内容
用户名:
E-mail:
评分:               
评价: